Voorbeelden van belangrijke restauratie- en onderhoudsprojecten

Koperen koepel
In de periode 1959 – 1962 is de versleten zinkbedekking op de koepel verwijderd en vervangen door de huidige bedekking met platen van koper.

Koperen dak
In 1965 is het dak gerepareerd met bitumineuze dakbedekking. Die dakbedekking werd in 1982-1983 vervangen door koperen platen. Die platen tezamen wogen zo’n 14.000 kilogram.

Verwarming In 1959 werd het aardgasveld te Slochteren in Groningen ontdekt. Deze vondst leidde er toe dat in Nederland aardgas voor verwarming werd toegepast. Sinds 1964 ook in de Basiliek.

Die gasverwarming wordt in 1980 vervangen door een ander verwarmingssysteem. De gasverwarming produceerde namelijk veel vochtige lucht in de Basiliek. Die lucht condenseerde op de koudere delen van de muren en plafonds. Waardoor – naar bleek bij onderzoek – de muurbeschilderingen werden aangetast.

Bij het nieuwe , nog steeds in gebruik zijnde, verwarmingssysteem stroomt warm water door de voetenbank. Warme voeten dragen bij aan een behaaglijk gevoel .

Voorgevel

In de jaren 1983-1986 wordt de top van de voorgevel grondig onderhanden genomen. Zo werd bij de bouw ervan Ettringer tufsteen gebruikt . Tufsteen is afgezet tijdens vulkaanuitbarstingen in lagen van tientallen meters dik. Deze lagen zijn versteend geraakt.

Tufsteen werd toentertijd veel toegepast en is afkomstig uit de Eifel in Duitsland . Die steensoort is relatief zacht en is daarmee gemakkelijk te verwerken, maar neemt wel relatief veel water op en zet dan wat uit.

Dat leidt dan tot uitzettingsschade. De tufsteen werd vervangen door een meer geschikte soort natuursteen : Peperino Duro. Die neemt veel minder vocht op tijdens regenval. Ook schade tijdens vorstperiodes werden daarmee bestreden. Peperino Duro komt uit de steengroeven nabij Viterbo circa 70 km. ten noorden van Rome.

Beelden op de voorgevel
Het grote beeld op de top van de voorgevel, het beeld van de Salvator Mundi (redder van de wereld), was ook van Ettringer tufsteen gemaakt en ernstig aangetast. De andere 10 beelden op, en aan de zijkanten van, de voorgevel waren er om dezelfde reden al rond 1955 afgehaald.

Besloten werd om de nieuwe beelden ook te laten maken van een meer duurzame steensoort, namelijk Peperino Duro. Net als bij de restauratie van de voorgevel. Die steensoort ziet er grauw uit , is zeer weervast en vrij goed te bewerken.

In 1984 werd als eerste gereed gekomen beeld de Salvator Mundi geplaatst. Dat beeld woog 9.000 kilogram. In 1986 is de restauratie aan de voorgevel gereed en zijn de overige beelden opnieuw gemaakt en geplaatst.

Orgel
In de periode 1987 – 1990 is het orgel zeer grondig gerestaureerd. Het orgel was al vele jaren aan restauratie toe. Al sinds 1966 waren er al restauratie plannen voor. Maar pas in 1987 kwam subsidie van het Rijk beschikbaar om het uit 1773 daterende orgel te gaan restaureren.

Het orgel is gebouwd door Christian Ludwig Konig ( 1717-1789 ) die werkzaam was in Duitsland. Voorafgaand aan de bouw van het orgel in Oudenbosch heeft hij ook in de periode 1761-1763 een orgel voor de Waalse kerk in Breda gebouwd.

De Oudenbossche schilder Jack Willemse heeft na restauratie de orgelkas, dat is de houten kast waarin zich de orgelpijpen bevinden, weer in de originele kleuren geschilderd.

Die kleuren komen overeen met de kleuren van het orgel in de Sacramentskapel van de St. Pieter. De orgelkas is een kopie van de orgelkas in deze kapel. 

Vloeren 
In 2010-2011 zijn op een aantal plaatsen kerkbanken verwijderd. Op die plaatsen zijn nieuwe terrazzo vloeren gelegd. Tevens zijn toen herstelwerkzaamheden aan de uit 1902 daterende terrazzo vloer van de Basiliek uitgevoerd.

Terrazzo is een vloerafwerking waarbij stukjes marmer of stukjes van andere steensoorten zoals graniet in cement zijn gedrukt. Na droging wordt de vloer dan gepolijst.

De techniek is al honderden jaren oud en komt uit Italië. Terrazzo betekent in het Italiaans terras.