Het Genootschap der Zouaven

Sinds 1994 bestaat dit Genootschap. Begunstigers die met een jaarlijkse bijdrage van 115 euro de Stichting willen en kunnen steunen worden daarmee lid van het Genootschap. Nieuwe leden worden geïnstalleerd op de jaarlijkse bijeenkomst van het Genootschap en ontvangen dan de Genootschaps- medaille met lint. De overhandiging daarvan gebeurt door de voorzitter van het bestuur van de Stichting.

Die jaarlijkse bijeenkomsten vinden plaats in de crypte van de Basiliek. Er wordt dan informatie over het lopende onderhoudsprogramma en een voordracht over de geschiedenis van de Basiliek gegeven. Ook wordt informatie verstrekt over de inkomsten en uitgaven en de balans van de Stichting. Na afloop van de vergadering is er een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje. De leden van het Genootschap ontvangen periodiek de "Basiliek Oudenbosch Kroniek" per e-mail. Daarin staan foto´s, nieuwtjes en wetenswaardigheden over de Basiliek. En ook info over de culturele activiteiten zoals concerten en tentoonstellingen in de Basiliek.

Voor nadere informatie en aanmelden neem contact op met de secretaris van de stichting: info@stichtingbehoudbasiliek.nl