Met audiotour de Basiliek verhalen horen...

In samenwerking met het Rijksmuseum Catharijneconvent zijn negen korte verhalen gemaakt over een aantal "schatten" van de Basiliek. Die verhalen zijn te beluisteren als U een audiotour huurt bij de balie. Die balie ziet u als u de Basiliek binnen komt. U krijgt daar ook een fraaie folder.

Met de audiotour om uw hals en de koptelefoon op loopt u door de Basiliek. Zodra u in de buurt komt van een plek met een verhaal, krijgt u het verhaal te horen. Komt u bijvoorbeeld in de buurt van het Petrus beeld dan start het verhaal over dat beeld. Staat u onder de koepel dan hoort u het verhaal over de grootste koepel van Nederland.


Realiseren van een Bezoekerscentrum in de Crypte van de Basiliek :

Ingebruikneming op 30 april en officiele opening op 12 mei 2017

Eind 2014 heeft de Stichting Behoud Basiliek Oudenbosch het initiatief genomen om een Bezoekerscentrum te gaan ontwikkelen in de Crypte van de Basiliek. Vanaf voorjaar  2015 is samen met het bestuur van de parochie H Bernardus van Clairvaux gewerkt aan een multifunctioneel centrum. De Stichting was opdrachtgever van dit omvangrijke  project.

April 2016 is de vergunning verleend voor de realisatie van een Bezoekersontvangstcentrum in de Crypte van de Basiliek. Op 11 juli  is aan de aannemer, Bouwservice Bartelen uit Oud Gastel, de sleutel overhandigd en begonnen de werkzaamheden. Begin 2017 zijn de werkzaamheden van de aannemer beëindigd. Daarna hebben  vrijwilligers nog de diverse ruimten ingericht en zijn verschillende werkzaamheden in eigen beheer verricht.

   

Ingebruiknwming Crypte op 30 april 2017

Bij de foto :  Ingebruikneming van de Crypte op 30 april 2017, de burgemeester van Halderberge , Mw Joke Vonk- Vedder, gaat  het lint bij de ingang doorknippen, het eerste Vriendje van de Basiliek heeft de schaar aangeboden , en de Rector van de Basiliek , Pastoor Maickel Prasing zal de Crypte inzegenen.

2017-04-30 INGEBRUIKNEMING CRYPTE

Bij de bovenstaande foto : De Rector van de Basiliek, pastoor Maickel Prasingen, en diaken Peter Hoefnagels bij de inzegening van de Crypte.

Medio april 2017 is het Bezoekersontvangstcentrum gereed komen. Op 30 april is het Bezoekerscentrum in gebruik genomen. Op 12 mei vond de officiele opening plaats. Toen is door de Rector van de Basiliek een herinnringsbord onthuld in de Cuyperszaal, zie onderstaande foto. Diverse ruimten zijn multifunctioneel ingericht. Bij de ingang staat sinds eind december 2016 een entree element. Daarop komt als naam  : "DE PELGRIM : BEZOEKERSCENTRUM" . De bezoekers zullen ontvangen worden in de aan de Oostzijde gelegen half-cirkelvormige ruimte. Deze ruimte draagt  de naam  Cuyperszaal, genoemd naar de beroemde architect van de Basiliek.

2017-04-30 HERINNERINGSBORD TGV OFFICIELE OPENING

 Bovendien is voor het Basiliekmuseum een mooie ruimte ingericht die de naam Cisterciencerszaal  heeft gekregen. In éen van de nog meest authentieke ruimten van de Crypte is de Burgemeester Funkzaal  gevestigd. De gehele Crypte krijgt de naam " DE PELGRIM" . De ingang aan de Oostzijde leidt naar het Bezoekerscentrum. De ingang aan de Westzijde geeft toegang tot het Pastoraal-Diaconaal centrum. In het  bezoekerscentrum zijn nu  de prachtige gemetselde muren en gewelven van de architect van de Basiliek, P.J.H. Cuypers weer zichtbaar, alsmede de oorspronkelijke kijklijnen in de Crypte.

2017-05-12 OFFICIELE OPENING CRYPTE FOTO W SNIJDERS

Bij de  bovenstaande foto: De officiele opening van de Crypte : zicht op de centrale pilaar in de Cuyperszaal

Ter gelegenheid van de opening van de Crypte heeft de Oudenbossche illustrator  Piet Bruijns , zie onderstaande foto links, een schilderij geschonken aan de Stichting Behoud Basiliek in april 2017. Op het schilderij staat prominent de Basiliek ; het schilderij hangt in de Cuyperszaal. Bij de officiele opening op 12 mei 2017 geeft Piet Bruijns uitleg bij zijn schilderij aan de burgemeester van Halderberge en voorzitter van de Stichting, Mw. Joke Vonk-Vedder, en aan de secretaris van de Stichting , de heer Jan Bedaf, zie de onderstaande foto rechts.

2017-04 PIET BRUIJNS BIJ SCHILDERIJ FOTO FAJ V D BOSCH
2017-05-12 UITLEG BIJ SCHILDERIJ FOTO FAJ V D BOSCH


Basiliek Oudenbosch in het "Grootste Museum van Nederland " project van het Rijksmuseum Catharijneconvent te Utrecht : Landelijke opening  op 6 juli 2017 in de Basiliek van Oudenbosch

Het Rijksmuseum Catharijneconvent wil met het "Grootste Museum van Nederland" project bezoekers naar bijzondere kerken trekken. In het buitenland gaan veel Nederlanders graag een kerk binnen, maar in Nederland staan ook vele prachtige kerken.  Elk van die prachtige kerken heeft zijn eigen geschiedenis en "verhaal" , die - alhoewel in eigen land - óók meer dan een bezoek waard zijn.

Zo geven de 100 geselecteerde kerken in het fraaie boek: "Kerk interieurs in Nederland" al een  kleurrijke inkijk op papier  in dat Grootste Museum. Het boek is geschreven door medewerkers van het Rijksmuseum Catharijneconvent en van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed. De Basiliek van Oudenbosch is één van die 100 geselecteerde kerken.

BOEK Kerk interieurs in Nederland

  Boek uitgegeven in 2016 door WBOOKS, ISBN  978 94 625 8126 5

Het Rijksmuseum Catharijneconvent heeft uit de 100 kerken die in het boek zijn beschreven er 13 uit geselecteerd. Daar hoort de Basiliek van Oudenbosch ook bij. Elk van deze 13 kerken gaat de bezoeker een museumervaring bieden, met bijvoorbeeld eeen multimediatour. Het Catharijneconvent faciliteert dit project, dat op 6 juli 2017 in de Basiliek van Oudenbosch van start is gegaan.

De andere 10 deelnemende kerken ( waaronder twee Basilieken) en 2 synagogen ( in Amsterdam en Enschede ) in het "Grootste Museum van Nederland" project staan op de website : www.grootstemuseum.nl

Voor meer informatie zie: www.grootstemuseum.nl , www.grootstemuseum.nl/oudenbosch  en www.catharijneconvent.nl