Vriend worden van de Basiliek Oudenbosch!

De Basiliek is een uniek nationaal cultureel- historisch monument in Nederland. Zo´n monument moet òòk voor de komende generaties behouden blijven. Sinds 1954 zet de Stichting Behoud Basiliek Oudenbosch zich daar voor in. Onderhoud en restauratie is kostbaar. Vrienden van de Basiliek kunnen daaraan hun steentje bijdragen.

Wilt u ons a.u.b. steunen? U kunt voor 15 euro per jaar Vriend worden. Vrienden ontvangen:

  • twee keer per jaar de “Basiliek Oudenbosch Kroniek” per e-mail. Daarin staan foto´s, nieuwtjes en wetenswaardigheden over de Basiliek en info ver de culturele activiteiten zoals concerten.
  • om het jaar een uitnodiging voor een speciale Vrienden bijeenkomst in de Basiliek met een speciale rondleiding. We laten dan onder meer zien welk onderhoud/restauraties met uw geld is verricht. Na afloop krijgt u een kopje koffie/thee in de crypte van de Basiliek.

Indien u “Vriend van de Basiliek Oudenbosch” wilt worden machtigt u de Stichting Behoud Basiliek Oudenbosch tot wederopzegging jaarlijks 15 euro van uw bankrekening af te schrijven.

U beëindigt uw machtiging door het sturen van een e-mail of het zenden van een bericht aan de Stichting. Voor het e-mail adres en postadres zie hieronder.

Aanmeldformulier vrienden

Voorletters en achternaam *
Straat en huisnummer *
Postcode en woonplaats *
E-mail adres *
IBAN bankrekeningnummer *

Om kosten te besparen en uw geld ten goede te laten komen aan het behoud van de Basiliek Oudenbosch, verloopt alle correspondentie vanuit de Stichting via e-mail. U beëindigt uw machtiging door het sturen van een e-mail of het zenden van een bericht aan de Stichting. Voor het e-mail adres en postadres zie hieronder.
Stichting Behoud Basiliek Oudenbosch, Secretariaat Vrienden, Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
Bankrek.: NL79 RABO 0140 7005 28; Contact: vrienden@stichtingbehoudbasiliek.nl