Wanneer kreeg de Basiliek er 3 luidklokken bij en van welke kerk zijn die afkomstig?


  Aankomst van de klokken bij de Basiliek 

  Aankomst van de klokken

  Wijding van de klokken door rector van de Basiliek
  Wijding van de klokken
 

  Ophijsen van de klokken

             

Op 10 december 2015 zijn drie luidklokken in een klokkenstoel geplaatst op de linkerzijde van de voorgevel achter de balustrade. De klokken dragen de namen : Franciscus, Adriana, en Maria. En zijn afkomstig van de voormalige R.K. Johannes de Doperkerk uit Standdaarbuiten. Die sinds juni 2013 niet meer als kerk functioneert. De klokken zijn gereviseerd door Royal Eijsbouts uit Asten. Het uit eind negentiende eeuw stammende uurwerk in de voorgevel van de basiliek is ook afkomstig van Eijsbouts.

Een van de drie klokken draagt de naam Franciscus en is in 1946 door klokkengieterij Petit en Fritsen gegoten. De klokken kwamen 10 december 2015 in Oudenbosch aan met een vrachtwagen. De rector van de basiliek, pastoor Maickel Prasing , heeft de klokken ingezegend, zie foto. Daarna zijn de klokken naar boven gehesen.


KEER TERUG NAAR MENU VRAGEN