Waaraan kan je een Basiliek herkennen ?

De onderscheidingstekenen van een Basiliek – in het Latijn basilica minor – zijn: (1) een baldakijn ,een soort parasol met rode en gele banen ( dat waren vroeger de pauselijke kleuren) , een conopeum geheten; (2) een bel, tintinnabelum geheten; en (3) een wapen waarop onder meer de twee hiervoor genoemde kenmerken voorkomen.

Bij het gereedkomen van de omvangrijke restauratie in 1987 heeft de Basiliek een wapen ontvangen. In het wapen komen ook de twee sleutels voor die naar de paus verwijzen en het wapen van de toenmalige gemeente Oudenbosch met drie bomen erop, alsmede een verwijzing naar de kloosterorde van de Cisterciënzers. De bouwpastoor behoorde tot die orde. De wapenspreuk of devies die er onder staat luidt : “Custos Hereditatis “ . Dat betekent “ Bewaarder van het Erfgoed ”. Het schriftelijke bewijs van het zijn van een Basiliek is het bezit van een document (een bulla) dat namens de paus is ondertekend.