Waar bevinden zich het middenschip, de zijbeuken van de Basiliek en wat zijn transepten?

Als je de plattegrond van de Basiliek bekijkt, zie je een kruis : een lange balk die gekruist wordt door een kortere balk. Via de zuidzijde van de Basiliek komt je via de voet van het kruis binnen. De aan het plein gelegen hoofdingang van de Basiliek geeft toegang tot het middenpad dat het middenschip in twee delen verdeeld. Boven het middenschip is een mooi cassette-gewelf aanwezig met ornamenten.

De twee naast de hoofdingang gelegen zij-ingangen geven toegang tot de oostelijke resp. westelijke zijbeuken. Ook daar lopen paden doorheen waarop je naar voren kan lopen naar het transept. Het transept is de korte balk van het kruis : twee dwarsbeuken en in het midden de zogenoemde kruising. De uiteinden van de twee dwarsbeuken worden in de Basiliek aangeduid met oostelijke resp. westelijke transept.