Staat er een tekst van paus Franciscus op de voorgevel van de Basiliek ?

Ja, die tekst is zijn wapenspreuk en staat in zijn wapen op de voorzijde van de Basiliek, links van de hoofdingang. De wapenspreuk van paus Franciscus luidt in het Latijn :  “ Miserando Atque Eligendo ” , zie de foto van zijn wapen. Zijn wapensreuk bestaat dus uit drie woorden, wat is daarvan de betekenis ? In 2016 is in zo’n 80 landen zijn  boek verschenen. De titel van het boek is : “ De naam van God is genade ” ( ISBN 978 90 443 5061 6 ) , zie hieronder de foto van de voorkant van het boek. In dat boek gaat hij in op de diepere betekenis van zijn spreuk en  van zijn de keuze daarvoor.

Wapen van paus Francicus op de Basiliek van Oudenbosch

Zo vertelt hij in het boek dat hij tijdens een biecht op 17 jarige leeftijd  : “....voelde ik me ontvangen door de barmhartigheid van God .“ (blz. 33). Over de barmhartigheid van God zegt de paus in het boek : “God wil niet dat er iemand verloren loopt. Zijn barmhartigheid is oneindig veel groter dan onze zonde, zijn medicijn is oneindig veel krachtiger dan de kwaal in ons die het moet genezen.” (blz. 60-61).


 In zijn boek merkt de paus op : “ Ik vind het mooi om miserando te vertalen met .. barmhartigheid schenkend ” (blz. 34). Met de drie woorden in zijn wapenspreuk wil hij in ieder geval benadrukken: (1) barmhartigheid schenkend (Miserando ) , (2) én ook ( Atque ) , (3) uitverkiezend ( Eligendo). Dus de paus ervaart God als : barmhartigheid schenkend én ook uitverkiezend. In het Engels is zijn spreuk ook wel vertaald als :  “To be shown mercy and chosen “.

Paus Franciscus is geboren op 17 december 1936 te Buenos Aires in Argentinië. Hij is op 13 maart 2013 als de 266e paus gekozen. Zijn wapen , zie foto hierboven, toont  onder meer een mijter met 2 sleutels die naar de apostel Petrus, de eerste paus, verwijzen. Daaronder een  blauw schild met een gouden zon. In die gouden zon staan  de letters IHS, een kruis en 3 nagels. Dat verwijst naar het zegel van de Jezuïeten orde. De paus behoort tot die orde. Franciscus van Assisi (1182-1226) , zie de foto van een in 2012 geschilderde icoon met Franciscus van Assisi te midden van de dieren, was een groot voorbeeld voor Ignatius van Loyola (1491-1556), de stichter van de Jezuïeten orde.

Icoon van Franciscus van Assisi geschilderd in 2012
Boek van paus Francicus : De naam van God is genade

Icoon van Franciscus van Assisi               Boek van paus Francicus ( 2016 )