Op hoeveel heipalen staat de Basiliek?

De Basiliek is niet op heipalen gebouwd. Bij de bouw zijn eerst hele brede sleuven uitgegraven. Uit het bestek , gedateerd 15 augustus 1865, en ondertekend door de architect Cuypers, blijkt dat het om zo’n 10.000 kubieke meter grond ging. In die sleuven is het fundament gemetseld waarop de Basiliek rust.


Ga terug naar het overzicht van vragen