Hoeveel luidklokken staan er op het dak ?

Voor de Tweede Wereldoorlog hingen er twee klokken, die afkomstig waren uit de toren van de voormalige H. Agathakerk. Die toren werd gesloopt toen de voorgevel van de Basiliek gereed kwam. In 1943 werden deze klokken geconfisqueerd voor oorlogsdoeleinden. Drie jaar later werden twee luidklokken gegoten door Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel. Vanuit het plein voor de Basiliek bezien hangen die 2 klokken rechts op de voorgevel onder een afdakje achter de balustrade, zie de foto.

Na de fusie in 1983 van het Elisabethziekenhuis in Oudenbosch met het Franciscusziekenhuis te Roosendaal werd de klok uit de kapel van het Elisabethziekenhuis op de voorgevel van de Basiliek geplaatst als angelusklok . In 2015 werden de drie luidklokken uit de in 2013 verkochte H. Johannes de Doperkerk te Standdaarbuiten verplaatst naar de Basiliek om daar hun functie te behouden. Die hangen links op de voorgevel, achter de balustrade. In totaal dus 6 klokken.

Afdakje met luidklokken op de Basiliek