Hoeveel gebrandschilderde ramen telt de Basiliek?

De Basiliek bevat één gebrandschilderd raam. Voorin de Basiliek boven het altaar zie je een ovaal raam in geel en rode kleuren met in het midden een duif : als symbool van de heilige geest. Dit ontwerp komt nagenoeg overeen met een albasten raam op dezelfde plaats in de St. Pieter in Rome.

Gebrandschiderd raam in de Basiliek van Oudenbosch