Hoeveel beelden staan er op de voorgevel en wie stellen die beelden voor?


Op de voorgevel staan in het totaal 11 beelden. Van die 11 beelden staan er 2 aan de zijkanten van de voorgevel. Die 2 beelden kan je niet goed zien als je recht voor de voorgevel staat en dan omhoog kijkt. Er staan 9 beelden aan de voorkant van de voorgevel met het gezicht naar het zuiden c.q. naar het voor de Basiliek liggende plein. Die bespreken we eerst. Van die 9 beelden staat er één beeld , het grootste van de 11 beelden, in het midden. Dat is het beeld van Jezus Christus als de Salvator Mundi , dat wil zeggen “De Redder van de Wereld” , zie de foto hiernaast.


Links van het middelste beeld
Daar staan 4 beelden. Het beeld dat het meest links staat is van de H. Petrus; je ziet dat aan de 2 vergulde sleutels in zijn hand. Daarnaast staat het beeld van de H. Bernardus van Clairvaux ( ca. 1090-1153 ). Hij behoorde tot de kloosterorde van de Cisterciënzers die de kloosterregel van H. Benedictus navolgde. H. Bernardus stichtte een klooster in Clairvaux – sur - Aube waar hij abt was; de Basiliek valt onder de parochie van de H. Bernardus van Clairvaux. Dan volgt het beeld van de H. Agatha ( 231-251 ), één van de patronessen van de Basiliek. Het beeld van de H. Maria, de moeder van Jezus Christus, staat links van haar zoon. Ze houdt in haar armen het kindje Jezus.


H.Maria met Jezus op haar arm

Rechts van het middelste beeld
Daar staan óók 4 beelden. Het meest rechts geplaatste beeld is van de apostel H. Paulus. Daarnaast staat het beeld van de H.Benedictus ( 480-547 ), de stichter van de kloosterorde van de Benedictijnen en auteur van één van de bekendste kloosterregels. Over zijn kloosterregel verschijnen nog steeds boeken ; bijvoorbeeld van P Lateur (2015), “De Regel van Benedictus “. Links van Benedictus staat het beeld van de H. Barbara ( overleden ca. 306 ? ) die, evenals de H. Agatha, ook de patrones van de Basiliek is. Tenslotte staat het beeld van de H. Jozef , de echtgenoot van de H. Maria , direct rechts van het middelste beeld. Oók deze houdt het kindje Jezus in zijn armen.De beelden aan zijkanten
Het beeld aan de linker zijkant van de voorgevel is van de H. Johannes de Doper en kijkt naar het westen, richting Oud Gastel. Het beeld op de rechter zijkant is van de apostel H. Johannes en kijkt naar het oosten, richting Hoeven en Bosschenhoofd.

H. Johannus met adelaar

Aan de voet van  het beeld van H. Johannus staat een adelaar. Die zie je niet makkelijk vanaf de grond.


Ga terug naar het overzicht van vragen